Kontakt

Przedszkole Nr 190
ul.Racławicka 30a
Warszawa
tel. 022 844-11-74
Adresy e-mail:
p190@edu.um.warszawa.pl
aromanowska@edu.um.warszawa.pl

 


 

 


 

Programy

W naszym przedszkolu prowadzimy  zajęcia w oparciu o Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego oraz programy własne stworzone na potrzeby naszej placówki przez członków Rady Pedagogicznej i przyjęte do realizacji  przez Radę Pedagogiczną, a także Program Ekologiczny miasta stołecznego Warszawy.

A oto najważniejsze założenia naszych programów:

 

· „Kto Ty Jesteś?”

Jest to program z zakresu wychowania społeczno-moralnego, ze szczególnym uwzględnieniem wychowania patriotycznego, zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego Ministerstwa Edukacji Narodowej .

Głównym celem tego programu jest przybliżenie dzieciom zagadnień społeczno-kulturowych poprzez zapoznanie ich z tradycją rodzinną, regionalną i narodową. Chcemy aby dzieci poznały dzieła polskiej kultury, a także rozwinęły więzi emocjonalne z rodziną, przedszkolem oraz miejscem zamieszkania – osiedlem, miastem, regionem i krajem. Szczególną wagę przywiązujemy do uwrażliwiania dzieci na rodzinę oraz wpajania im szacunku do innych ludzi oraz uczenia norm współżycia. Temu właśnie służą organizowane na terenie przedszkola uroczystości związane z tradycją i zwyczajami przedszkola czy też kalendarzem świąt dorocznych jak np. Andrzejki, Wieczór Wigilijny, zabawa z Mikołajem, Dzień Babci i Dziadka, Pierwszy Dzień Wiosny, Wielkanoc, Święto Mamy i Taty czy Dzień Dziecka.

Aby przybliżyć dzieciom historię i kulturę Polski, organizujemy piesze i autokarowe wycieczki, m.in. na Starówkę, kilkakrotnie braliśmy udział w warsztatach organizowanych dla dzieci w Zaścianku Mazowieckim położonym we wsi Grabów .

 

· Program Wychowawczy

Zajęcia prowadzone w ramach Programu Wychowawczego znacznie wpływają na integrację dzieci w poszczególnych grupach i całej społeczności przedszkolnej, służą rozwijaniu umiejętności przyjmowania odpowiedzialności za swoje zachowanie oraz kształtowanie właściwych relacji człowiek- człowiek, człowiek-środowisko.

Program ten służy również kształceniu umiejętności rozumienia okazywania szacunku bliskim, osobom starszym  i nauczycielom, rozwijaniu poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie własne, rodziny i kolegów, a nade wszystko rozbudzeniu potrzeby działania na rzecz innych. Dzięki jego realizacji dzieci dostrzegają potrzeby innych i dzielą się z nimi na miarę możliwości, co potwierdzają poprzez udział w rozmaitych akcjach organizowanych przez przedszkole we współpracy  z Towarzystwem "Nasz Dom" Akcjach Góra Grosza.

 

· Program adaptacyjny „Witamy w Przedszkolu”

Program ten ułatwia dzieciom adaptację w przedszkolu i umożliwia szybszą aklimatyzację w nowej sytuacji.

 

· Program Ekologiczny (program miasta ST.w-wy)

Jego realizacja pozwala  tworzyć sytuacje inspirujące do  odkrywania, poszukiwania, eksperymentowania i przeżywania. Zajęcia z tematyki ekologicznej rozwijają również aktywną, twórczą, w tym także krytyczną postawę wobec pozytywnych jak i niekorzystnych zjawisk występujących  w najbliższym środowisku.Cyklicznie organizowane przez nas Tygodnie Ekologiczne-Dni Ziemi są dla dzieci skarbnicą wiadomości na temat ochrony powietrza, ochrony przed hałasem, ochrony wód  i segregacji odpadów, a także stwarzają możliwość identyfikowania się ze środowiskiem. Bierzemy udział w wycieczka do Per Zoo z miejscowosci Klembowo, gdzie dzieci mają bezpośredni kontakt z naturą.

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.