Projekty

W naszym przedszkolu prowadzimy  zajęcia w oparciu o Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego i Program wychowania przedszkolnego PWN pod redakcją Elżbiety Kordos oraz Program wychowania przedszkolnego WSiP "Kocham Przedszkole" Wykorzystujemy też  projekty własne stworzone na potrzeby naszej placówki przez członków Rady Pedagogicznej i przyjęte do realizacji  przez Radę Pedagogiczną. Szczegóły projektów wykorzystywanych w pracy przez nauczycielki:

 „Kto Ty Jesteś?”

Jest to projekt z zakresu wychowania społeczno-moralnego, ze szczególnym uwzględnieniem wychowania patriotycznego, zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego Ministerstwa Edukacji Narodowej .

Głównym celem tego projektu jest przybliżenie dzieciom zagadnień społeczno-kulturowych poprzez zapoznanie ich z tradycją rodzinną, regionalną i narodową. Chcemy aby dzieci poznały dzieła polskiej kultury, a także rozwinęły więzi emocjonalne z rodziną, przedszkolem oraz miejscem zamieszkania – osiedlem, miastem, regionem i krajem. Szczególną wagę przywiązujemy do uwrażliwiania dzieci na rodzinę oraz wpajania im szacunku do innych ludzi oraz uczenia norm współżycia. Temu właśnie służą organizowane na terenie przedszkola uroczystości związane z tradycją i zwyczajami przedszkola czy też kalendarzem świąt dorocznych jak np. Andrzejki, Wieczór Wigilijny, zabawa z Mikołajem, Dzień Babci i Dziadka, Pierwszy Dzień Wiosny, Wielkanoc, Święto Mamy i Taty czy Dzień Dziecka.

Aby przybliżyć dzieciom historię i kulturę Polski, organizujemy piesze i autokarowe wycieczki, m.in. na Starówkę, kilkakrotnie braliśmy udział w warsztatach organizowanych dla dzieci w Zaścianku Mazowieckim położonym we wsi Grabów .

 Projekt Wychowawczy

Zajęcia prowadzone w ramach Projektu Wychowawczego znacznie wpływają na integrację dzieci w poszczególnych grupach i całej społeczności przedszkolnej, służą rozwijaniu umiejętności przyjmowania odpowiedzialności za swoje zachowanie oraz kształtowanie właściwych relacji człowiek- człowiek, człowiek-środowisko.

Projekt ten służy również kształceniu umiejętności rozumienia okazywania szacunku bliskim, osobom starszym  i nauczycielom, rozwijaniu poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie własne, rodziny i kolegów, a nade wszystko rozbudzeniu potrzeby działania na rzecz innych. Dzięki jego realizacji dzieci dostrzegają potrzeby innych i dzielą się z nimi na miarę możliwości, co potwierdzają poprzez udział w rozmaitych akcjach organizowanych przez przedszkole we współpracy  z Towarzystwem "Nasz Dom" Akcjach Góra Grosza.

 

 Projekt adaptacyjny „Witamy w Przedszkolu”

Projekt ten ułatwia dzieciom adaptację w przedszkolu i umożliwia szybszą aklimatyzację w nowej sytuacji.

 

Projekt "Zdrowi i bezpieczni to radośni i szczęśliwi

Edukacja zdrowotna odgrywa w nauczaniu bardzo ważną rolę. Stymuluje rozwój fizyczny, zdrowotny i osobowościowy dziecka. Kształtuje prawidłowe postawy i zachowania. Projekt ten zawiera wiadomości zachęcające dzieci do zachowań prozdrowotnych, szczególnie w zakresie higieny osobistej, żywienia i umiejętności zachowania się. Zmierza ku zwiększeniu potencjału zdrowia, pozwoli dzieciom na lepsze wykorzystywanie możliwości danych przez naturę i otoczenie, w którym żyją, zwiększając tym samym szanse na życie aktywne, dając radość i zadowolenie. 

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.