Kontakt

Przedszkole Nr 190
ul.Racławicka 30a
Warszawa
tel. 022 844-11-74
Adres e-mail:
p190@eduwarszawa.pl
 

 


 

 


 

Skrzaty

7-8.15 
Schodzenie się dzieci do przedszkola. Inspirowanie do spontanicznej zabawy – zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy ruchowe integrujące grupę. Oglądanie książek, albumów, czasopism dziecięcych. Ćwiczenia graficzne, logopedyczne. Zajęcia indywidualne z dzieckiem zdolnym lub o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Rozmowy indywidualne z dziećmi.
8.15-8.30
Czynności samoobsługowe, higieniczne, porządkowe, przygotowanie do śniadania.
8.30-9.00
Śniadanie – przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami wdrażanie dzieci do samodzielności.
9.00-9.20
Zajęcia dydaktyczne - realizacja zadań edukacyjnych wynikających z przyjętego w przedszkolu programu wychowania przedszkolnego. Zajęcia wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju.
9.20 - 10.20
Ćwiczenia ogólnorozwojowe i samorzutna aktywność dzieci, ćwiczenia artykulacyjne, manualne, oddechowe, grafomotoryczne, rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, koordynację wzrokowo-ruchową, zabawy ruchowe oraz gry i zabawy dydaktyczne.
10.20 – 10.40
II śniadanie i realizacja zadań programowych w tym zakresie.
10:40 – 11:45
Pobyt na świeżym powietrzu, zabawy organizowane i swobodne w ogrodzie przedszkolnym i obserwacje przyrodnicze. Zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci z wykorzystaniem zabawek ogrodowych i sprzętu, gry sportowe i ćwiczenia kształtujące postawę dziecka.
11.45-12.00
Przygotowanie do obiadu – czynności higieniczno- samoobsługowe
12.00-12.30
Obiad – usprawnianie techniki samodzielnego spożywania posiłków, posługiwanie się sztućcami, przezwyciężenie uprzedzeń, przyzwyczajenie do zdrowego żywienia.
12:30 – 14:30
Odpoczynek poobiedni przy słuchaniu muzyki relaksacyjnej i poważnej lub słuchaniu bajek.
14:30-15:00
Podwieczorek – wyrabianie nawyków higieniczno – kulturalnych związanych ze spożywaniem podwieczorku i realizacja zadań programowych w tym zakresie.
15:00- 17:00
Aktywność własna dzieci, zabawy ruchowe w sali i na powietrzu zabawy w ogródku, zabawy dowolne, słuchanie muzyki,  aktywne zajęcia,  zajęcia rozwojowe, pogłębianie zdobytych wiadomości i umiejętności, tworzenie sytuacji edukacyjnych mających na celu rozwój indywidualnych cech. Oczekiwanie na rodziców, rozchodzenie się dzieci.
7-8.15 
Schodzenie się dzieci do przedszkola. Inspirowanie do spontanicznej zabawy – zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy ruchowe integrujące grupę. Oglądanie książek, albumów, czasopism dziecięcych. Ćwiczenia graficzne, logopedyczne. Zajęcia indywidualne z dzieckiem zdolnym lub o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Rozmowy indywidualne z dziećmi.
8.15-8.30
Czynności samoobsługowe, higieniczne, porządkowe, przygotowanie do śniadania.
8.30-9.00
Śniadanie – przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami wdrażanie dzieci do samodzielności.
9.00-9.20
Zajęcia dydaktyczne - realizacja zadań edukacyjnych wynikających z przyjętego w przedszkolu programu wychowania przedszkolnego. Zajęcia wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju.
9.20 - 10.20
Ćwiczenia ogólnorozwojowe i samorzutna aktywność dzieci, ćwiczenia artykulacyjne, manualne, oddechowe, grafomotoryczne, rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, koordynację wzrokowo-ruchową, zabawy ruchowe oraz gry i zabawy dydaktyczne.
10.20 – 10.40
II śniadanie i realizacja zadań programowych w tym zakresie.
10:40 – 11:45
Pobyt na świeżym powietrzu, zabawy organizowane i swobodne w ogrodzie przedszkolnym i obserwacje przyrodnicze. Zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci z wykorzystaniem zabawek ogrodowych i sprzętu, gry sportowe i ćwiczenia kształtujące postawę dziecka.
11.45-12.00
Przygotowanie do obiadu – czynności higieniczno- samoobsługowe
12.00-12.30
Obiad – usprawnianie techniki samodzielnego spożywania posiłków, posługiwanie się sztućcami, przezwyciężenie uprzedzeń, przyzwyczajenie do zdrowego żywienia.
12:30 – 14:30
Odpoczynek poobiedni przy słuchaniu muzyki relaksacyjnej i poważnej lub słuchaniu bajek.
14:30-15:00
Podwieczorek – wyrabianie nawyków higieniczno – kulturalnych związanych ze spożywaniem podwieczorku i realizacja zadań programowych w tym zakresie.
15:00- 17:00
Aktywność własna dzieci, zabawy ruchowe w sali i na powietrzu zabawy w ogródku, zabawy dowolne, słuchanie muzyki,  aktywne zajęcia,  zajęcia rozwojowe, pogłębianie zdobytych wiadomości i umiejętności, tworzenie sytuacji edukacyjnych mających na celu rozwój indywidualnych cech. Oczekiwanie na rodziców, rozchodzenie się dzieci.
PIOSENKI NA WRZESIEŃ - SKRZATY
 
 
 
"Idzie Jaś, idzie Staś"
 
Piosenki na wrzesień - Skrzaty
„Idzie Jaś, idzie Staś”
Idzie Jaś, idzie Staś,
Idzie też Marysia.
Wszyscy dziś grzeczni są.
I nie tylko dzisiaj.
Tup, tup, tup, tup, tup, tup,
Daleko wędrują,
Hop, hop, hop, hop, hop, hop
Lekko podskakują.
„Jestem sobie przedszkolaczek”
Jestem sobie przedszkolaczek,
nie grymaszę i nie płaczę,
na bębenku marsza gram,
ram tam tam, ram tam tam.
Mamy tu zabawek wiele,
razem bawić się weselej,
bo kolegów dobrych mam,
ram tam tam, ram tam tam.
„Tu paluszek”
Tu paluszek, tu paluszek
kolorowy mam fartuszek
Tutaj rączka, a tu druga,
a tu oczko do mnie mruga.
Tu jest buzia, tu ząbeczki
tu wpadają cukiereczki.
Tu jest nóżka i tu nóżka
Chodź, zatańczysz jak kaczuszka.
Kwa kwa kwa kwa, kwa kwa kwa kwa…...
„Pięć paluszków rączka ma”
Pięć paluszków rączka ma
Pięć paluszków rączka ma
Jedna zrobi pa, pa, pa
Druga zrobi pa, pa, pa
Nóżka tupie tup, tup, tup
Nóżka tupie tup, tup, tup
Jeden skok i drugi skok
Teraz na w górę hop, hop, hop
Idzie Jaś, idzie Staś,
idzie też Marysia.
Wszyscy dziś grzeczni są.
I nie tylko dzisiaj.
Tup, tup, tup, tup, tup, tup,
Daleko wędrują.
Hop, hop, hop, hop, hop, hop,
Lekko podskakują.
 
"Jestem sobie przedszkolaczek"
 
Jestem sobie przedszkolaczek,
nie grymaszę i nie płaczę,
na bębenku marsza gram,
ram tam tam, ram tam tam.
 
Mamy tu zabawek wiele,
razem bawić się weselej,
bo kolegów dpbrych mam,
ram tam tam, ram tam tam.
 
 
"Tu paluszek tu paluszek"
 
Tu paluszek tu paluszek
kolorowy mam fartuszek Tutaj rączka, a tu druga, a tu oczko do mnie mruga. Tu jest buzia, tu ząbeczki tu wpadają cukiereczki. Tu jest nóżka i tu nóżka Chodź zatańczyć jak kaczuszka.
Kwa kwa kwa kwa, kwa kwa kwa kwa.
 
"Pięć paluszków rączka ma"
 
Pięć paluszków rączka ma
Pięć paluszków rączka ma
Jedna zrobi pa pa pa
Druga zrobi pa, pa, pa
 
Nóżka tupie tup, tup, tup
Nóżka tupie tup, tup, tup
Jeden skok i drugi skok
Teraz w górę hop, hop, hop
 
KSZTAŁTOWANIE POJĘĆ MATEMATYCZNYCH    • ksształtowanie umiejętności liczenia    • porównywanie, klasyfikowanie przedmiotów ze względu na określoną cechę: rodzaj i wielkość    • kształtowanie umiejętności liczenia    • zapoznanie z określeniami długi i krótki; kształtowanie umiejętności porównywania i określania długościZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA
 
LISTOPAD
 
 
 
 
 
Temat kompleksowy 1 i 2: „Mój dom,moja miejscowość i mój kraj”
 
 
 
zapoznanie z nazwami domów zwierząt
 
dostrzeganie różnic i podobieństw w wyglądzie domów, zapoznanie z nazwami: dom, blok
 
zapoznanie ze znaczeniem pojęcia „zebra” – przejście dla pieszych oraz z prawidłowym i bezpiecznym sposobem przejścia przez pasy
 
wzbogacanie wiadomości na temat ruchu ulicznego i bezpiecznego poruszania się po drogach
 
zapoznanie z wyglądem i rolą jaką pełni policjant
 
zapoznanie dzieci z symbolami narodowymi: flagą, godłem Polski i hymnem Polski
 
 
 
Temat kompleksowy 3: „Przygotowania do zimy”
 
 
 
poznawanie środowiska i warunków życia wybranych zwierząt i ptaków: psa, wiewiórki, sikorki, gila, wróbla
 
zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwa w kontaktach ze zwierzętami.
 
kształtowanie wrażliwości na potrzeby zwierząt – dokarmianie ptaków zimą
 
zapoznanie ze znaczeniem przetworów jako rodzaju zapasów na zimę
 
 
 
Temat Kompleksowy 4: „Ciepło i miło”
 
 
 
rozwijanie samodzielności
 
podawanie nazw części ubioru i wskazywanie kolejności zakładania jego poszczególnych elementów przed wyjściem na spacer lub do ogrodu przedszkolnego
 
wdrażanie dzieci do rozwijania umiejętności dostosowywania ubioru do warunków atmosferycznych
 
zapoznanie z symbolami pogody
 
określanie cech charakterystycznych pogody w poszczególnych porach roku
 
zapoznanie dzieci z konsekwencjami niewłaściwego doboru ubrania do pogody
 
 
 
Kształtowanie pojęć matematycznych:
 
kształtowanie umiejętności dostrzegania i kontynuowania rytmu
 
zapoznanie z figurami geometrycznymi: koło, trójkąt, kwadrat
 
kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów ze względu na kolor/wielkość/rodzaj i tworzenie zbiorów na podstawie określonej cechy
 
kształtowanie umiejętności posługiwania się określeniami położenia przedmiotów w przestrzeni: na, obok, pod, nad.
 
kształtowanie umiejętności przeliczania elementów w zbiorze.
 
utrwalenie pojęcia „para”
 
 
 
 
    • zapoznanie z określeniami długi i krótki; kształtowanie umiejętności porównywania i określania długościTemat kompleksowy: „Idzie jesień przez świat”(1 i 2 tydzień)    • Rozbudzanie zainteresowania przyrodą    • zapoznanie  z wybranycmi „darami jesieni” np jabłka, kasztany, warzywa    • zapoznanie z wyglądem i zwyczajami wiewiórki, poznanie ciekawostek o wiewiórkach    • zapoznanie z rodzajami orzechów, zapoznanie ze sposobami wykorzystania orzechów np do jedzenia, do produkcji olejów i kosmetyków, dekoracji itp    • rozwijanie logicznego myślenia poprzez rozwiązywanie zagadek interaktywnych o tematyce jesiennej(słowne, dźwiękowe i obrazkowe)    • kształtowanie umiejętności obserwacji przyrodniczych    • poznanie środowiska leśnego, jego mieszkańców i zwyczajów; rozpoznawanie zwierząt leśnych i podawanie ich nazw    • Temat kompleksowy „Drzewo – metoda projektów”(3 i 4 tydzień)    • Propagowanie wiedzy o drzewach i ich roli dla środowiska oraz rozwijanie wrażliwości artystycznej dzieci poprzez kontakt z przyrodą     • Kształtowanie postawy proekologicznej w aspekcie oszczędzania papieru.    • Tworzenie warunków do samodzielnego poznawania rzeczywistości przyrodniczej poprzez obserwowanie, eksperymentowanie, eksplorowanie.    • Zapoznanie z wyglądem i budową drzew liściastych i iglastych w różnych porach roku z wykorzystaniem ilustracji, historyjek obrazkowych i obserwacji przyrodniczych    • Rozróżnianie i nazywanie liści z wybranych drzew np klon, kasztanowiec
KSZTAŁTOWANIE POJĘĆ MATEMATYCZNYCH    • ksształtowanie umiejętności liczenia    • porównywanie, klasyfikowanie przedmiotów ze względu na określoną cechę: rodzaj i wielkość    • kształtowanie umiejętności liczenia    • zapoznanie z określeniami długi i krótki; kształtowanie umiejętności porównywania i określania długości
× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.