Kontakt

Przedszkole Nr 190
ul.Racławicka 30a
Warszawa
tel. 022 844-11-74
Adresy e-mail:
p190@edu.um.warszawa.pl
aromanowska@edu.um.warszawa.pl

 


 

 


 

Skrzaty

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne w grupie I na miesiąc czerwiec

                                                             

Temat kompleksowy ,,My Dzieci”

-zachęcenie do dzielenia się własnymi wrażeniami i pragnieniami

-kształtowanie umiejętności budowania wypowiedzi wielozdaniowej

-budowanie radosnego nastroju, sprawianie dzieciom radości

-zachęcanie wszystkich do wspólnej, zgodnej zabawy

-pokonywanie nieśmiałości

-zwrócenie uwagi na prawidłowe budowanie zdań pod względem fleksyjnym i gramatycznym

-zapoznanie dzieci z instytucją Rzecznika Praw Dziecka.

-kształtowanie umiejętności ilustrowania ruchem ulubionych czynności

-zachęcenie do rozpoznawania i nazywania treści przekazywanych przez niewerbalne

środki wyrazu

 

Temat kompleksowy: ,,Za chwilę wakacje”

-wdrażanie do uważnego słuchania kolegów i uzupełniania ich wypowiedzi

-wdrażanie do posługiwania się nazwą pory roku - lato

-zachęcenie do aktywnego spędzania czasu na powietrzu

-utrwalenie symboli narodowych: godło, flaga

-kształtowanie tożsamości narodowej

-budzenie przywiązania do swojego kraju.

-utrwalenie zasad dotyczących bezpiecznego zachowania

-rozwijanie logicznego myślenia i pamięci

-wzbogacenie słownictwa dzieci

-rozwijanie szybkiej reakcji na sygnały słuchowe

-wzbogacanie słownika dzieci o wyrazy: hale, Giewont, kozica itp

-wdrażanie do bezpiecznego korzystania ze sprzętu wodnego

-ćwiczenia spostrzegawczości wzrokowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej.

-odzwierciedlenie własnych spostrzeżeń w formie plastycznej

-rozwijanie sprawności manualnych

-wdrażanie do sprzątania swojego miejsca pracy

 

Kształtowanie pojęć matematycznych:

1. Gra „Budowanie wież” – utrwalanie pojęcia liczby naturalnej, posługiwanie się określeniami: w lewą stronę, w prawą stronę.
2. „Podział zwierząt – zabawek” na różne grupy, porównywanie liczebności, ilustrowanie zadań liczmanami, obliczanie wyniku. Praca w grupach uwzględniająca możliwości dzieci.

3. ,,Soki owocowe”- wdrażanie do rozumienia określeń: niskie, wysokie, mniej więcej, tyle samo, pełno, połowa. Tworzenie przymiotników od rzeczownika. Rozwijanie koordynacji

 wzrokowo-ruchowej. Doskonalenie liczenia. Dostosowanie kart pracy zgodnie z możliwościami dzieci.

4. ,,Wzory z figur”- tworzenie układów rytmicznych. Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej. Odczytywanie i odwzorowywanie układów rytmicznych. Posługiwanie się pojęciami:koło, kwadrat. Dostosowanie kart pracy do indywidualnych możliwości dzieci.

 

 

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.