Kontakt

Przedszkole Nr 190
ul.Racławicka 30a
Warszawa
tel. 022 844-11-74
Adresy e-mail:
p190@edu.um.warszawa.pl
aromanowska@edu.um.warszawa.pl

 


 

 


 

Skrzaty

 
Grupa I
           ,,Skrzaty”
ZAMIERZENIA NA MIESIĄC KWIECIEŃ
 
 
Temat kompleksowy: Mali ekolodzy
-poznanie sposobów segregacji śmieci i wdrażanie do segregowania śmieci
-uświadomienie konieczności dbania o przyrodę
-poznanie prawidłowego zachowania się w lesie
-wpajanie zasad szanowania przyrody
-rozwijanie postaw proekologicznych
-uświadomienie znaczenia wody dla życia człowieka, roślin i zwierząt
-poznanie sposobów oszczędzania wody
 
Temat kompleksowy: ,,Witaminki, witaminki”
-poszerzenie wiadomości na temat zdrowego odżywiania
-przypomnienie zasad higieny obowiązującej podczas przygotowywania posiłków i spożywania
-nabywanie swobody w samorzutnym zadawaniu pytań
 
Temat kompleksowy: Wielkanocne tradycje
-poznanie tradycji wielkanocnych związanych z różnymi regionami Polski: Łowiczem, Śląskiem, Podhalem
-wdrażanie do wyszukiwania na mapie Polski miejscowości: Łowicza, Katowic, Zakopanego
-kształtowanie umiejętności mierzenia sznurkiem odległości między miejscowościami
-pokonywanie nieśmiałości, zachęcanie do wcielenia się w wybrane role
-rozpoznawanie i nazywanie treści przekazywanych przez niewerbalne środki przekazu
-kształtowanie umiejętności pracy w grupach uwzględniającej predyspozycje percepcyjne
-usprawnianie techniki cięcia (przypomnienie zasad bezpiecznego korzystania z nożyczek)
 
,,Tydzień ekologiczny”
Kształtowanie pojęć matematycznych:
1.Zabawa dydaktyczna ,,Zabawy z nakrętkami”
-wdrażanie do uważnego słuchania poleceń nauczycielki
-utrwalenie pojęć określających położenie przedmiotu w przestzreni – dostosowanie kart pracy do możliwości dzieci.
2.Zabawa pt.,,Prezenty”
-rozpoznawanie i układanie przedmiotów wg kształtu – praca w grupach uwzględniająca predyspozycje dzieci
- uważne słuchanie objaśnień nauczycielki.
3.Zabawa ,,Mozaika”
-manipulowanie figurami geometrycznymi płaskimi bez konieczności nazywania ich – na temat dowolny
-próby nazywania swoich wytworów.
4.Zabawa ,,Kwiaty”
-porównywanie liczebności zbiorów ,,dużo-mało-tyle samo”, utrwalenie znajomości liczebników głównych z uwzględnieniem indywidualnych możliwości dzieci.
 
Ponadto do zajęć zaplanowano:
-zabawy ruchowe na podstawie książki K. Wlaźnik pt. ,,Wychowanie fizyczne w przedszkolu”
-ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia artykulacyjne usprawniające mowę, zabawy w ogrodzie
 
× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.