Kontakt

Przedszkole Nr 190
ul.Racławicka 30a
Warszawa
tel. 022 844-11-74
Adresy e-mail:
p190@edu.um.warszawa.pl
aromanowska@edu.um.warszawa.pl

 


 

 


 

Krasnale

Grupa IIa
KRASNALE
 
ZAMIERZENIA NA MIESIĄC CZERWIEC
 
„MAMY SWOJE PRAWA”
 • Poznawanie i rozumienie praw dziecka
 • Kształtowanie postawy tolerancji wobec innych
 • Kształtowanie postawy szacunku, odpowiedzialności za swoje postępowanie
 • Wdrażanie do przestrzegania wspólnie ustalonych umów i zasad
 • Kształcenie umiejętności współdziałania w grupie podczas zabaw i gier    zespołowych, rozwiązywania problemów
·         Wykorzystanie naturalnych sytuacji wychowawczych nacechowanych życzliwością, dobrocią, przejawami koleżeństwa
·         Życzliwe odnoszenie się do potrzeb, możliwości i trudności innych dzieci
 
„STARE MIASTO KRAKÓW”
 • Znajomość nazwy miasta Kraków (znaczenia dla Polski) i jego wybranych zabytków
 • Zdobywanie wiedzy na temat historii i tradycji w/w miasta, słuchanie utworów literackich
 • Utrwalanie wyglądu  mapy Polski (opatrzenie się z wyglądem konturu Polski),   wskazanie i zaznaczenie położenia Warszawy, Krakowa na mapie.
 • Wzbogacanie słownika dzieci o pojęcia związane z tematem.
 • Nabywanie umiejętności formułowania wypowiedzi i prowadzenia rozmowy.
 • Wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej, historycznej i narodowej
 
Kształtowanie pojęć matematycznych
 1. „Porównywanie i grupowanie”
- doskonalenie umiejętności tworzenia zbiorów przedmiotów
- utrwalenie nazw i kształtów figur geometrycznych
- kształtowanie umiejętności określania liczebności zbiorów
- dostosowanie kart pracy do możliwości dzieci
 1. „Prawa ręka, lewa noga”
- kształtowanie umiejętności rozróżniania prawej i lewej strony
- doskonalenie umiejętności przeliczania elementów w zakresie 5 i wg. możliwości  dzieci
- rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, ruchów naprzemiennych
3.      „Do czego pasuje?”
- kształcenie umiejętności  klasyfikowania przedmiotów według przeznaczenia np.           odzież, zabawki itp.
- doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej w trakcie wyodrębniania przedmiotów
- rozumienie i wykonywanie poleceń słownych
4.      „Zbiory”
- tworzenie zbiorów według określonej cechy - np. koloru, wielkości
- doskonalenie umiejętności przeliczanie elementów zbioru
  - utrwalenie liczebników głównych w zakresie 5 i więcej elementów w zależności od  możliwości dzieci
× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.