Kontakt

Przedszkole Nr 190
ul.Racławicka 30a
Warszawa
tel. 022 844-11-74
Adresy e-mail:
p190@edu.um.warszawa.pl
aromanowska@edu.um.warszawa.pl

 


 

 


 

Elfy

Grupa IIIa

ELFY

 

ZAMIERZENIA NA MIESIĄCPAŹDZIERNIK

 

„BARWY JESIENI”

Ø  Tworzenie warunków dla wielozmysłowego poznawania środowisk przyrodniczych parku i lasu

Ø  Dostrzeganie piękna oraz bogactwa kształtów i kolorów jesienią

Ø  Tworzenie sytuacji sprzyjających przeżywaniu piękna i bogactwa przyrody jesienią oraz wyrażaniu doznań w różnych formach aktywności

Ø  Budzenie zainteresowań pośrednimi źródłami wiedzy o jesiennej przyrodzie

Ø  Kształtowanie czynnych postaw wobec własnego zdrowia w kontaktach z przyrodą oraz opiekuńczego stosunku do przyrody

„PYSZNE WITAMINY”

Ø  Rozróżnianie i nazywanie spożywanych owoców i warzyw, określanie ich smaku, koloru, wielkości

Ø  Zwracanie uwagi na konieczność spożywania owoców i warzyw dla własnego zdrowia

Ø  Wyjaśnianie szkodliwości brania do rąk i buzi brudnych, niedojrzałych owoców

„JESTEŚMY UWAŻNI NA ULICY”

Ø  Przestrzeganie podczas spacerów zasad pieszego ruchu drogowego np. przechodzenie przez ulice w wyznaczonych miejscach, zatrzymywanie się i rozglądanie przed wejściem na jezdnię, obserwowanie zachowania się na drodze różnych jej użytkowników

Ø  Nazywanie wybranych znaków drogowych, wyjaśnianie ich treści i roli, uświadomienie znaczenia sygnalizatora świetlnego dla pieszych i kierowców

Ø  Obserwowanie pracy ludzi w zakresie wykonywanych czynności, ubioru, narzędzi pracy, efektów pracy np. policjant kierujący ruchem ulicznym

Ø  Rozwijanie u dzieci umiejętności korzystania z właściwego telefonu alarmowego,               w zależności od zaistniałych okoliczności

Kształtowanie pojęć matematycznych

  1. „Mój dzień” – zabawa dydaktyczna

- zapoznanie z pojęciami czasu: rano, południe, wieczór

- nazywanie czynności wykonywanych w tych porach dnia w przedszkolu i w domu

  1.  „ Za dużo, za mało”

- porównywanie ciężaru przedmiotu ważonych za pomocą wagi szalkowej

- dokonywanie czynności manipulacyjnych przy porównywaniu masy

- stosowanie określeń: za mało – trzeba dodać, za dużo – trzeba odjąć, odsypać

  1. „Skarby jesieni”

- utrwalanie umiejętności liczenia w zakresie 6 i wg. możliwości dzieci

- doskonalenie zdolności porównywania liczebności zbiorów

- nauka porządkowania zbiorów wg. wzrastającej liczebności

- dostosowanie kart pracy do możliwości dzieci 

  1. „Jeżyk szuka Pani Jesieni”

- utrwalanie znajomości nazw owoców drzew

- kształtowanie umiejętności spostrzegania rytmu w danym układzie i powtarzanie sekwencji

- doskonalenie umiejętności liczenia wg. możliwości dzieci

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.