Kontakt

Przedszkole Nr 190
ul.Racławicka 30a
Warszawa
tel. 022 844-11-74
Adresy e-mail:
p190@edu.um.warszawa.pl
aromanowska@edu.um.warszawa.pl

 


 

 


 

Elfy

          ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

                                             w gr. IIb na miesiąc maj

 

                                            

1.Książeczki z przedszkolnej półeczki – metoda projektu

- zachęcenie dzieci do przynoszenia swoich ulubionych książek z domu oraz swobodnego wypowiadania się na ich temat

- zapoznanie z pracą drukarza

- przypomnienie zasady odkładania książek w wyznaczone miejsce i szanowania ich

- ćwiczenie spostrzegawczości wzrokowej

2.Mieszkańcy łąki

- zapoznanie z mieszkańcami łąki,

- opisywanie przez dzieci zwierząt znajdujących się  na ilustracjach :pszczoła, motyl, żaba,

   bocian

 - zapoznanie dzieci ze sposobem życia pszczół, powstawania miodu, pożytecznością

- zachęcanie dzieci do spożywania miodu pszczelego

 - zapoznanie z rozwojem motyla,

- budzenie zainteresowania światem przyrody

- wdrażanie do szanowania zwierząt 

- rozwijanie zainteresowań przyrodniczych

- rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat

–zwrócenie uwagi na prawidłowe budowanie zdań oraz zgłaszanie się do odpowiedzi poprzez podniesienie ręki do góry

- utrwalanie umiejętności uważnego słuchania.

3. Święto  mamy i taty.

- rozmowy z dziećmi nt. zbliżających  się świąt, zachęcanie do przygotowywanie

-  opis wyglądu mamy i taty, pracy jaką wykonują , roli w rodzinie, zainteresowań,

   wspólnego spędzania czasu,

-  uświadomienie dzieciom ogromnej roli rodziców w ich życiu, - wzmacnianie więzi

   rodzinnej,

- dostrzeganie  trudu mamy i taty podczas codziennych prac domowych,

 - zachęcanie do indywidualnych wypowiedzi na   temat   swojej mamy   i możliwości

   pomocy  mamie w lekkich pracach domowych,

 - obmyślanie sposobu sprawiania niespodzianki rodzicom z okazji ich święta,

- zachęcanie dzieci do sprawiania przyjemności  najbliższym 

- kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku dla  rodziców,

Kształtowanie pojęć matematycznych
1. „Zniszczona książka’ przypomnienie zasad właściwego obchodzenia się z książką – porównywanie książki nowej i zniszczonej; układanie książek na półkach według wielkości i kształtu – przypomnienie pojęć: duża, mała; utrwalenie znajomości figury geometrycznej – kwadrat; wyszukiwanie książek w kształcie kwadratu;
2.„Motyle i kwiaty”; utrwalenie znajomości pojęć duży – mały; zwrócenie uwagi dzieci na podobieństwo kwiatów i motyli; rozpoznawanie kolorów , dopasowywanie motyla do kwiatka wg koloru;
 3.„Ile jest kwiatów, a ile motyli?” doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie czterech elementów, łączenie kwiatów i motyli  w pary; określanie ilości mniej, więcej, tyle samo; utrwalenie pojęć dotyczących położenia przedmiotów
4.„Kwiaty do wazonów” manipulowanie liczmanami – wkładanie kwiatów do wazonu w odpowiednim kolorze, wyjmowanie, dokładanie, przesuwanie; określanie liczebności zbioru za pomocą określeń: dużo, mało oraz za pomocą poznanych cyfr, indywidualizacja pracy

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.